top of page

Çözümler / Danışmanlık / Yönetim & Organizasyon 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

  • Kısa-Orta-Uzun Vadeli Stratejik Planlama Moderasyonu

  • Organizasyon Şeması Yapılandırılması / Yeniden Yapılandırılması

  • Görev Tanımlarının Oluşturulması / Düzenlenmesi

  • Unvan Yapısının Oluşturulması / Düzenlenmesi

  • Yetki Tablosunun Oluşturulması / Düzenlenmesi

  • Eleman Nitelik Belgelerinin Oluşturulması / Düzenlenmesi

bottom of page