top of page
isbirliklerimizbg.jpg

İşbirliklerimiz / Enocta ®

1999 yılında, henüz Türkiye’de geliştirilmiş bir uzaktan eğitim yazılımı ve Türkçe uzaktan eğitim içerikleri yokken, bilgiye herkesin erişebileceği, öğrenmenin günlük hayatın parçası olacağı bir dünya için yola çıktılar. 
 

“Bilgiyi ve eğitimi gelişen internet teknolojisiyle, iş dünyasının ve bireylerin istediği hızda insanların hizmetine sunmak mümkün mü?” Sorusuna yanıt aramaya başladıklarında, hikâyeleri de başladı. Enocta, kurulduğu tarihten bu yana kurumların eğitim ve gelişim için ihtiyaç duydukları eğitim teknolojileri çözümlerini, tek çatı altında toplayarak sunuyor.

bottom of page