top of page
isbirliklerimizbg.jpg

İşbirliklerimiz / TEMAS Seçme ve Yerleştirme

İnsan Kaynakları seçme ve yerleştirme alanında hizmet veren TEMAS, kurucularının 25 yıllık deneyimlerini tüm sektörlerdeki ilgili kurumlara sunmak amacı ile 2009 yılında faaliyete geçmiş bir danışmanlık şirketidir.

Image by Olav Ahrens Røtne

Özelleştirilmiş çözümler

TEMAS bünyesinde seçme ve yerleştirme kapsamı, kurum ihtiyaçları doğrultusunda geniş bir perspektifle ele alınarak, her müşteriye göre özelleştirilmiş uygun çözümler üretilir. Tüm sektörlerin, her pozisyondaki çalışan bulma ihtiyaçlarının yanısıra, kardeş firma TEM Yönetim & Danışmanlık işbirliği ile müşterilerin seçme ve yerleştirme kapsamındaki eğitim faaliyetleri, yönetim danışmanlığı, üst düzey yönetici geliştirme ve koçluk hizmetleri bir bütün olarak sunulur.

Image by Campaign Creators

Proje Yaklaşımı

TEMAS 'ta insan kaynakları seçme ve yerleştirme hizmeti bir proje bilinciyle ele alınıp tek bir süreç gibi değil, gerekli tüm destek etkinliklerle birlikte planlanarak yürütülür. Bu yaklaşım sayesinde kurum kültürünüze uygun profildeki adayların daha hızlı bulunması ve kalıcı olması sağlanır. Bu da orta ve uzun vadede personel devir hızınızı düşürmekte etkili olacaktır.

Image by GR Stocks

Stratejik Ortaklık

TEMAS'la ilk aşamada müşteri-hizmet veren kurum olarak başlayan işbirliği, çok kısa zamanda stratejik bir ortaklığa dönüşür. Proje yaklaşımımızın yanısıra müşterimizin insan kaynakları seçme ve yerleştirme süreçlerindeki verimliliği öncelik verdiğimiz konuların başında gelir. Bu kapsamda seçme ve yerleştirme süreçlerimizde önceden belirlediğimiz kontrol noktaları ile yalnızca etkinliği değil, aynı zamanda etkililik ve verimliliği de gözetiriz.

bottom of page